Oznaczenie słupa TYP Długość słupa 1(m) Średnica (dp) 1,5 m. od podstawy (cm) Średnica (dcl) minimalna 0,6 m. od czuba (cm) Siła łamiąca (graficzna)(F)(kN) Miąższność słupa (m3)
S.6.1 6 15,5 12 4,52 0,112
S.7.0
S.7.1
7
7
16,0
17,5
13
15
4,58
5,48
0,124
0,161
S.8.0
S.8.1
S.8.2
8
8
8
18,0
21,0
22,0
15
15
16
5,52
7,85
9,03
0,180
0,227
0,251
S.9.0
S.9.1
S.9.2
9
9
9
19,5
22,0
23,0
15
17
18
6,13
7,72
8,82
0,223
0,269
0,312
S.10.0
S.10.1
S.10.2
10
10
10
20,5
23,0
25,5
15
17
21
5,29
7,71
9,90
0,261
0,330
0,443