Słupy wykonane są z drewna sosnowego.
Impregnacja odbywa się metodą ciśnieniowo- próżniową w dwóch wariantach;
1. impregnatem solnym ; Wolmanit Cx-8.
2. Olejem kreozotowym

Na życzenie Klienta dodatkowo zabezpieczamy nasze słupy, przed korozją biologiczną , przy użyciu taśmy aluminiowej pokrytej preparatem chroniącym drewno.

Przykładowa tabela klasyfikacji słupów

Oznaczenie słupa TYP Długość słupa 1(m) Średnica (dp) 1,5 m. od podstawy (cm) Średnica (dcl) minimalna 0,6 m. od czuba (cm) Siła łamiąca (graficzna)(F)(kN) Miąższność słupa (m3)
S.6.1 6 15,5 12 4,52 0,112
S.7.0
S.7.1
7
7
16,0
17,5
13
15
4,58
5,48
0,124
0,161
S.8.0
S.8.1
S.8.2
8
8
8
18,0
21,0
22,0
15
15
16
5,52
7,85
9,03
0,180
0,227
0,251
S.9.0
S.9.1
S.9.2
9
9
9
19,5
22,0
23,0
15
17
18
6,13
7,72
8,82
0,223
0,269
0,312
S.10.0
S.10.1
S.10.2
10
10
10
20,5
23,0
25,5
15
17
21
5,29
7,71
9,90
0,261
0,330
0,443


Dopuszczalna odchyłka na długości słupa -0cm +10cm Dopuszczalna odchyłka na grubości słupa -0cm +3,0cm
Słupy wykonane są zgodnie z normą zakładową PUP ARO ZN-2/99/ARO .
Ponadto wykonujemy również słupy zgodnie z innymi Normami , obowiązującymi w Europie, oraz inne nietypowe słupy na zamówienie.

ZASTOSOWANIE SŁUPÓW DREWNIANYCH PRZY BUDOWIE NAPOWIETRZNYCH LINI TELE-ENERGETYCZNYCH
/z badań P.U.P. „ARO" s.j/

Drewniane słupy sosnowe od lat stosowane są w budownictwie telekomunikacyjnym, w ostatnim czasie coraz częściej znajdują zastosowanie, przy budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych. Za zastosowaniem tego typu słupów przemawia wiele ich zalet takich jak:
duża wytrzymałość na zgniatanie i wypaczanie,
duża sprężystość sięgająca granicy siły łamiącej co jest szczególnie korzystne, przy obciążeniu wiatrem, szadzią zimową,
odporność na zmienne warunki pogodowe (po impregnacji ) typu mróz, odwilż,
po głębokiej impregnacji olejowej, duża trwałość użytkowa gwarantowana na minimum 40 lat,
przy zastosowaniu szczudła żelbetowego, szczególnie w warunkach posadowienia słupa w glebach bardzo żyznych trwałość całej konstrukcji ulega przedłużeniu o kolejne kilkadziesiąt lat,
wysoka jakość obróbki zewnętrznej (gładkość) uzyskana w wyniku otaczania słupa po jego naturalnej zbieżystości (nie przerywając włókien wzdłużnych drewna), dobre własności dielektryczne słupa gwarantujące bezpieczeństwo użytkowe.

W celu potwierdzenia w/w własności słupa drewnianego głównie w zakresie parametrów wytrzymałościowych przeprowadzono szereg badań na terenie P.U.P. "ARO" s.c. w Świdnicy k. Zielonej Góry jednego z wiodących producentów słupów na potrzeby teleenergetyki.
Wykonane badania przy współudziale przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego ELPROJEKT z Poznania, Zielonogórskiego Zakładu Energetycznego oraz P.U.P. "ARO" pozwoliły na opracowanie norm na potrzeby projektowo-wykonawcze (m.in. ZN-2/99 "ARO") oraz instrukcji (warunki techniczne) jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych, opracowane przez wydawnictwo PTPiREE

SŁUPY DREWNIANE SŁUPY DREWNIANE

SŁUPY DREWNIANE

Słupy, pale drewniane, maszty, wykonane z drewna sosnowego o długości od 6,0m do 12,0m, impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową środkiem Wolmanit lub olejem kreozotowym (metodą  Ruppinga). Zastosowanie; linie telefoniczne, energetyczne, maszty, podpory do siatek przeciwgradowych.
PALE DREWNIANE PALE DREWNIANE

PALE DREWNIANE

Pale wykonane z drewna sosnowego, cylindryczne. Średnica 0d 5cm do 20cm i  długości do 6,0m. Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa środkiem Wolmanit lub olejem kreozotowym (metodą Ruppinga) w III i IV Klasie. Zastosowanie ; uprawy winorośli, sady
PALIKI STRUGANE PALIKI STRUGANE

PALIKI STRUGANE

Paliki  wykonane z drewna sosnowego,struganego, bez kory. Średnica 0d 4/6cm do 12/14cm i  długości do 6,0m. Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa środkiem Wolmanit lub olejem kreozotowym (metodą Ruppinga) w III i IV Klasie. Zastosowanie ; uprawy winorośli, sady .
OGRODZENIA OGRODZENIA

OGRODZENIA  

Płoty lamelowe, sztachetowe wykonane z drewna sosnowego. Impregnowane wolmanitem. Płoty zwijane wykonane z palików akacjowych. Zastosowanie; ogradzanie posesji, grodzenie i wydzielanie miejsca na plażach/ akacjowe płoty zwijane/